Jaroslav Heyrovský, objevitel a vědec

by · Dec 6, 2016 · 365 views ·

Nejslavnější osobností, která kdy působila na naší fakultě, je bezesporu Jaroslav Heyrovský – laureát Nobelovy ceny za chemii. Přijďte zjistit víc o jeho práci i pestrých životních osudech. Přednáška doktorky Květoslavy Stejskalové je načasována k výročí narození profesora Heyrovského (20. prosince 1890) a zároveň ke dni, kdy se každoročně předávají Nobelovy ceny za chemii (10. prosince). Nutným předpokladem úspěšného dělání vědy je zvídavost. Té měl Jaroslav Heyrovský na rozdávání ve všech obdobích svého života. Byl živým a zvídavým klukem, jenž svými pokusy „otravoval“ nájemníky domu Na Kocandě, bystrým a dychtivým studentem, peroucím se s kapající rtuťovou elektrodou, i cílevědomým badatelem konstruujícím přístroj polarograf. Byl však také manželem, otcem, pedagogem a kolegou. Jak sám dodával, v životě měl hodně štěstí – ať již při volbě oboru, který jej neustále překvapoval, nebo při výběru manželky, s níž svůj život harmonicky prožil. Jaroslav Heyrovský s polarografem. Zdroj archiv ÚFCH J. Heyrovského AV ČR, v.v.i., úpravy Jan Kolář, licence CC BY-SA 3.0.

Watch SlidesLive on mobile devices

© SlidesLive Inc.