Kate Otten (JAR) – Negotiating landscapes / Vyjednávání krajiny

by · Dec 1, 2016 · 129 views ·

Kate Otten sama sebe nazývá architektkou místa. Odkazuje ke svým kořenům a krajinným souvislostem. Pracuje s tradičními materiály a postupy. Její práce je ovlivněna politikou, genderem v architektuře a místem, které architektura „obývá“. Budovy vznikají jako vědomá i intuitivní reakce na různé vlivy i na samotné místo. Je přesvědčena, že domy mají být nejen funkčním prostorem, ale zároveň musí uspokojit emocionální a duchovní potřeby uživatelů. Ve své přednášce bude oceňovaná jihoafrická architektka hovořit právě o tomto konceptuálním uvažování, na kterém „staví“ svou architekturu. Kate Otten patří mezi nejuznávanější architekty Jižní Afriky. Vystudovala architekturu na Witwatersrandské univerzitě v Johannesburgu. V 1989 založila vlastní architektonické studio Kate Otten architects, které si získalo svou prestiž díky realizaci rozmanitých projektů, jež se mimo jiné vyznačují citlivostí k africké tradici a vytváří tak opozici k převažující „západní“ estetice. Mezi významné projekty patří Arteterapeutické centrum v Sowety či rekonstrukce historické věznice v Johannesbugu. www.kateottenarchitects.com

Watch SlidesLive on mobile devices

© SlidesLive Inc.