Planning in America - CZ

by · Dec 9, 2016 · 371 views ·

Mark Johnson (Denver, USA) – Krajinářský architekt a městský designer. Zakladatel firmy CIVITAS, vede projekty všech měřítek a typů ve Spojených státech, Asii, Evropě a na Blízkém východě

Watch SlidesLive on mobile devices

© SlidesLive Inc.