Planning an event and need a film crew? Get an estimate now!

Planning in America - CZ

by · Dec 9, 2016 · 370 views ·

Mark Johnson (Denver, USA) – Krajinářský architekt a městský designer. Zakladatel firmy CIVITAS, vede projekty všech měřítek a typů ve Spojených státech, Asii, Evropě a na Blízkém východě

Watch SlidesLive on mobile devices

© SlidesLive Inc.