Synercom

by · Dec 15, 2016 · 1 789 views ·

Synercom s.r.o. je společností vyznávající nové, i léty prověřené, ale především šetrné technologie, které jsou nám – lidem,nápomocny ve kvalitně a jednoduchosti žití, umějí reálně snížit provozní náklady a napomáhají k vlastnímu osamostatnění.

Watch SlidesLive on mobile devices

© SlidesLive Inc.