Člověk, pravděpodobnost a Spravedlnost

by · Jan 10, 2017 · 2,042 views ·

Science Café

V právnické terminologii rozumíme důkazem „takový prostředek, kterým lze zjistit stav věcí“. Dokazování však není zdaleka vyhrazeno jen právnímu prostředí – ve skutečnosti je to jedna ze základních a zcela univerzálních složek lidského myšlení, prostupující každou oblastí života od vědeckého bádání až po ty nejosobnější záležitosti. Základním přirozeným postupem, kterým mozek stanovuje váhu důkazů, je intuitivní inference, založená především na heuristikách a empirii. Vstup exaktních věd na pole kriminalistiky s sebou přinesl nový, tzv. vědecký důkaz, a s ním i zcela novou problematiku hodnocení jeho váhy – bayesovskou inferenci. Jak je vědecký důkaz konstruován? Proč při práci s ním nemusejí být lidská intuice ani zkušenost dobrými rádci? Proč lze na základě identického výsledku zkoumání jednoho spravedlivě odsoudit a jiného spravedlivě omilostnit? Jak elegantně dezinterpretovat důkazy? Existuje absolutní důkaz? Vydejte se v Science Café do světa legend o poutnících, vlkodlacích a čarodějnicích, skrz něž se seznámíte se základními principy bayesovské inference ve forenzních vědách! Průvodkyní na této dobrodružné cestě bude Halina Šimková.