Člověk, pravděpodobnost a Spravedlnost

Jan 10, 2017

Speakers

About

V právnické terminologii rozumíme důkazem „takový prostředek, kterým lze zjistit stav věcí“. Dokazování však není zdaleka vyhrazeno jen právnímu prostředí – ve skutečnosti je to jedna ze základních a zcela univerzálních složek lidského myšlení, prostupující každou oblastí života od vědeckého bádání až po ty nejosobnější záležitosti. Základním přirozeným postupem, kterým mozek stanovuje váhu důkazů, je intuitivní inference, založená především na heuristikách a empirii. Vstup exaktních věd na pole kriminalistiky s sebou přinesl nový, tzv. vědecký důkaz, a s ním i zcela novou problematiku hodnocení jeho váhy – bayesovskou inferenci. Jak je vědecký důkaz konstruován? Proč při práci s ním nemusejí být lidská intuice ani zkušenost dobrými rádci? Proč lze na základě identického výsledku zkoumání jednoho spravedlivě odsoudit a jiného spravedlivě omilostnit? Jak elegantně dezinterpretovat důkazy? Existuje absolutní důkaz? Vydejte se v Science Café do světa legend o poutnících, vlkodlacích a čarodějnicích, skrz něž se seznámíte se základními principy bayesovské inference ve forenzních vědách! Průvodkyní na této dobrodružné cestě bude Halina Šimková.

Organizer

About Science Café

Science Café Czech Republic je cyklus neformálních debat s úspěšnými českými vědci. Diskusní večery představují vědce a zajímavé výzkumy z různých oblastí lidského bádání. Každý večer tvoří prezentace hostů a debata, v níž se návštěvníci mohou zeptat na cokoliv, co je zajímá. Science Café se koná už téměř ve 20 městech ČR. Síť Science Café Czech Republic koordinuje zapsaný spolek Otevíráme.

Store presentation

Should this presentation be stored for 1000 years?

How do we store presentations

Total of 0 viewers voted for saving the presentation to eternal vault which is 0.0%

Sharing

Recommended Videos

Presentations on similar topic, category or speaker