Planning an event and need a film crew? Get an estimate now!

Brnem s lidmi bez domova

by · Feb 22, 2017 · 350 views ·

Cílem projektu Brnem s lidmi bez domova je vytvořit prostor, kde mohou lidé bez domova vyprávět svůj životní příběh.

Watch SlidesLive on mobile devices

© SlidesLive Inc.