Autorské čtení a diskuze: VE FORMĚ

V současné poezii lze pozorovat opětovné ožívání básnických forem. Verš, metrum, rytmus se vracejí do hry, renesanci zažívá sonet. Kdo dnes počítá daktyly, uniká před světem či se do něj noří? To je téma třetího večera v rámci cyklu Tady a teď: rozhovor české a německé poezie. In der Lyrik ist eine Wiederbelebung der dichterischen Formen zu beobachten. Vers, Metrum und Rhythmus kommen erneut ins Spiel, das Sonett erlebt eine Renaissance. Entflieht, wer heute Daktylen zählt, der Welt oder taucht er in sie hinein? Das ist das Thema des dritten Abends im Rahmen der Reihe Im Hier und Jetzt: deutsche und tschechische Lyrik im Gespräch.

Watch SlidesLive on mobile devices

© SlidesLive Inc.