Li-Fi – nový způsob komunikace

by · Mar 14, 2017 · 595 views ·

Přednáška nabídne přehled současného využití LED technologie jak pro osvětlení (místností, venkovních ploch), tak pro bezdrátový přenos dat, lokalizaci uživatelů či komunikaci v dopravě. Komunikace ve viditelném světle již nyní dosahují přenosových rychlostí okolo 7 Gbit/s a jsou připravovány i jako doplňková technologie do sítí 5. generace. Jejich velkou výhodou je, že pracují v bezlicenčním pásmu a mohou poskytnout výrazně rychlejší datový přenos než WiFi. Tým vedený prof. Zvánovcem v této vědecké oblasti spolupracuje s řadou mezinárodních týmů a průmyslových partnerů. Na přednášce popíše jednotlivé technologie a experimenty uskutečněné v poslední době. Zmíní také použití Li-Fi pro komunikaci založenou na příjmu kamerou (camera based communication) a ukáže testy realizované testy v automobilovém průmyslu.