Galaktosémie (1. část)

Prezentace onemocnění s biochemickým vysvětlením v rámci semináře z biochemie, Gymnázium v Novém Jičíně

Lucie Šťastná

© SlidesLive Inc.