Oslo: City Living in the Northern Periphery

by · Apr 28, 2017 · 171 views ·

Dynamický vývoj společnosti přinesl tak výrazné změny hodnot, že na ně musel západní svět reagovat naprostou inovací přístupů. Systémy územního plánování se během posledních 10 let úplně proměnily a dále se vyvíjejí. Význam měst roste, a s ním i jejich exkluzivita a ceny bydlení. Bytová politika se stává hlavní prioritou.