Opening remarks of Mayor Adriana Krnáčová

by · Apr 28, 2017 · 186 views ·

Úvodní slovo primátorky hlavního města Prahy Adriany Krnáčové ke konferenci - Principy územního plánování evropských měst II. Smíme v Praze bydlet ?