BrainBrush/ Student Coaching Program

od · 24. srpen 2017 · 527 zhlédnutí ·

Představujeme roční program pro studenty středních škol. Primárním cílem tohoto programu je zaměřit se u studentů na sebevědomí (self-esteem, úroveň Já), tj vědět, kdo jsem, co tady na světě mám dělat a mít schopnost své talenty a dary prodat; sekundárním cílem jsou klíčové kompetence pro 21. století - schopnost spolupráce (úroveň My), zvládání krizí v týmu, Time management, Project management, Problem solving. Budeme pracovat na projektech v malých skupinách a kombinovat mentoring s individuálním koučováním tak, aby student získal celistvý obraz o své osobnosti a ujasněné hodnotové zázemí. Na tomto ročním programu bude dobrým výsledkem sebepoznání více než dosažené výsledky.

Sledujte SlidesLive na mobilních zařízeních

© SlidesLive s.r.o.