Kontentino

von · Nov 8, 2017 · 131 Besichtigungen ·

Impact Hub Praha

Kontentino je intuitívny social media nástroj, ktorý pomáha markeťákom si prehľadne naplánovať príspevky a zároveň aj tvoriť a upravovať s ďalšími členmi z tímu vo veľmi jednoduchom kalendári. Všetci členovia tímu majú zároveň prístup a transparentne vidia ako dané príspevky budú vyzerať, takže si môžu navzájom posielať spätnú väzbu. Kontentino tak celkovo šetrí niekoľko desiatok hodín mesačne a zefektívňuje celú správu social media.