Využití psychoterapie v léčbě dětské obezity, možnosti a limity dítěte

by · Nov 24, 2017 · 92 views ·

Společnost pro výživu z.s.

Konference Dětská výživa a obezita v teorii a praxi 2017 - Hrazeno v rámci projektu Ministerstva zemědělství č.25/2017, Společnost pro výživu, z.s.