Dětská obezita – metabolický syndrom, inzulinová rezistence, DMT2 v Lázeňské léčebně Mánes

von · Nov 24, 2017 · 135 Besichtigungen ·

Konference Dětská výživa a obezita v teorii a praxi 2017 - Hrazeno v rámci projektu Ministerstva zemědělství č.25/2017, Společnost pro výživu, z.s.