Jak může výzkum přispět ke zlepšení prvních zkušeností nových editorů?

V letošním roce Abbey a Neil cestovali po České republice a Jižní Koreji, aby se setkali s novými editory na Wikipedii. Uskutečnili celkem 64 rozhovorů s různými typy lidí od kostelního varhaníka až po geologa, kteří jim vyprávěli o své cestě na Wikipedii, ať už byla úspěšná, či neúspěšná. Ve své prezentaci popíší klíčová zjištění výzkumu a vysvětlí, jakým způsobem pokračují ve své práci pro Wikimedia Foundation. Abigail Ripstra je vedoucí výzkumná pracovnice Wikimedia Foundation. Pomocí kvalitativního a etnografického výzkumu zjišťuje, jak lidé interagují s Wikipedií a jak by se měl její software změnit, aby byl uživatelsky přívětivější. Studovala magisterský program oboru Human-centered design na Institute of Design v Illinois Institute of Technology a působila jako výzkumná pracovnice ve společnostech Cisco, Salesforce a Steelcase. Neil Patel Quinn pracuje pro Wikimedia Foundation jako produktový analytik. Prostřednictvím kvalitativního výzkumu se zaměřuje na komunity přispěvatelů Wikipedie. Studoval bakalářský program ekonomie na School of Foreign Service na Georgetown University a od roku 2005 je editorem anglické Wikipedie. Ivana Lukeš Rybanská je výzkumnice se zaměřením na kvalitativní výzkum a využití metod designu služeb. Po studiu různých sociálních věd zakotvila na sociologii. Od roku 2015 do června 2017 rozvíjela české nakladatelství nonfikční literatury Nová beseda. Od roku 2017 pracuje pro EDUin, o.p.s. Jako doktorandka na katedře managementu VŠE v Praze zkoumá nehierarchické organizační a manažerské přístupy.