Wiki pod lavicí, wiki na lavici

by · Dec 2, 2017 · 141 views ·

Wikipedia

WikiSkripta (www.wikiskripta.eu) jsou v devátém roce své existence nejpoužívanějším internetovým úložištěm výukových materiálů pro pregraduální studium medicíny. Stará se o ně komunita složená především ze studentů medicíny, mladých lékařů a učitelů lékařských fakult. Kde se tito lidé berou? Lze je získat zařazením wiki do povinné výuky? MUDr. Martin Vejražka, PhD. vystudoval všeobecné lékařství na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy. Na téže fakultě obhájil PhD. v oboru biochemie a patobiochemie. Pracuje jako odborný asistent na Ústavu lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky 1. LF UK. Kromě toho se věnuje elektronické podpoře výuky lékařství a hodnocení výsledků vzdělávání. Podílí se na projektu WikiSkripta (http://wikiskripta.eu).