Udržitelná mobilita – podpora elektro mobility pro podniky, vstup do proble matiky

Nov 16, 2017

Speakers

About

Nahráno dne 16.11 na semináři Úspory energie a politika klimatických změn Více informací: http://ci2.co.cz Realizováno v rámci projektu „Cyklus seminářů – úspory energií a uhlíková stopa“ podpořeného ze Státního programu na podporu úspor energie na období 2017–2021, Program EFEKT 2 na rok 2017, Ministerstvo průmyslu a obchodu.

Organizer

About Ci2

CI2, o. p. s. je nestátní nezisková organizace zaměřená na udržitelný rozvoj, vzdělávání, publikační činnost a vědu a výzkum. Jejím cílem je prosazovat udržitelný rozvoj ve spolupráci s veřejnou správou, soukromou sférou, vzdělávacími institucemi a veřejností.

Store presentation

Should this presentation be stored for 1000 years?

How do we store presentations

Total of 0 viewers voted for saving the presentation to eternal vault which is 0.0%

Sharing

Recommended Videos

Presentations on similar topic, category or speaker