Zvol si info

by · Mar 13, 2018 · 461 views ·

Zvol si info se zaměřuje na šíření osvěty o mediální gramotnosti a kritického myšlení, především mezi středoškolskými studenty, ale již jsme oslovili jak žáky mladší, tak širokou veřejnost. V rámci osvětové kampaně jezdíme přednášet po celé České republice a na Slovensko, o propagandě, sociálních bublinách a o našem Surfařově průvodci (což je jakýsi návod, jak se zorientovat v mediálním světě a nenechat se napálit na hoaxy). www.zvolsi.info