Jednobuněčné organismy v nás a kolem nás

by · Mar 12, 2019 · 271 views ·

Science Café

Prvoci, pouhým okem neviditelní, jsou však všude kolem nás, a dokonce i v nás samotných. Tvoří podstatnou část živé přírody a z určitého pohledu je vlastně většina diverzity eukaryotických organismů tvořena právě prvoky. Přesto je biodiverzita prvoků dosud jen velmi málo prozkoumána a není výjimkou, že i na území ČR jsou objeveny zcela nové evoluční linie. Většina prvoků sice žije volně, řada druhů ale vstupuje do dlouhodobého soužití s jinými organismy. Někdy jsou tyto vztahy vzájemně prospěšné, jindy jsou naopak pro hostitelské organismy nevýhodné (jsou to parazité). Cizopasní prvoci patří mezi významné patogeny jak lidí, tak i hospodářských a volně žijících živočichů, a dokonce i rostlin. Parazitičtí prvoci způsobují např. toxoplasmózu, malárii, úplavici či spavou nemoc. Fascinujícím, ale i nebezpečným světem prvoků provedou návštěvníky březnového Science Café Ivan Čepička a Jan Votýpka z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Rozhovor s oběma vědci najdete na webových stránkách Science Café.