Jednobuněčné organismy v nás a kolem nás

Mär 12, 2019

Sprecher:innen

Über

Prvoci, pouhým okem neviditelní, jsou však všude kolem nás, a dokonce i v nás samotných. Tvoří podstatnou část živé přírody a z určitého pohledu je vlastně většina diverzity eukaryotických organismů tvořena právě prvoky. Přesto je biodiverzita prvoků dosud jen velmi málo prozkoumána a není výjimkou, že i na území ČR jsou objeveny zcela nové evoluční linie. Většina prvoků sice žije volně, řada druhů ale vstupuje do dlouhodobého soužití s jinými organismy. Někdy jsou tyto vztahy vzájemně prospěšné, jindy jsou naopak pro hostitelské organismy nevýhodné (jsou to parazité). Cizopasní prvoci patří mezi významné patogeny jak lidí, tak i hospodářských a volně žijících živočichů, a dokonce i rostlin. Parazitičtí prvoci způsobují např. toxoplasmózu, malárii, úplavici či spavou nemoc. Fascinujícím, ale i nebezpečným světem prvoků provedou návštěvníky březnového Science Café Ivan Čepička a Jan Votýpka z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Rozhovor s oběma vědci najdete na webových stránkách Science Café.

Organisator

Über Science Café

Science Café Czech Republic je cyklus neformálních debat s úspěšnými českými vědci. Diskusní večery představují vědce a zajímavé výzkumy z různých oblastí lidského bádání. Každý večer tvoří prezentace hostů a debata, v níž se návštěvníci mohou zeptat na cokoliv, co je zajímá. Science Café se koná už téměř ve 20 městech ČR. Síť Science Café Czech Republic koordinuje zapsaný spolek Otevíráme.

Präsentation speichern

Soll diese Präsentation für 1000 Jahre gespeichert werden?

Wie speichern wir Präsentationen?

Ewigspeicher-Fortschrittswert: 0 = 0.0%

Freigeben

Empfohlene Videos

Präsentationen, deren Thema, Kategorie oder Sprecher:in ähnlich sind