Léčivá imaginace, nebo setkání s božstvím?

Apr 19, 2019

Speakers

About

Přednáška se uskutečnila v rámci symposia Psychedelika, věda & spiritualita na akci Velký psychedelický pátek . Psychedelické látky byly v rámci náboženských, terapeutických a rituálních kontextů užívány po tisíce let. Během minulého století vzniklo několik nových náboženských hnutí, která některou psychedellickou substanci dodnes užívá jako nedílnou součást své praxe. O jejich unikátní schopnosti vyvolat spirituální zkušenost se mluví i v odborných kruzích od dob, kdy byly západní společností znovu objevovány. Tento zájem vrcholil zejména v 60. letech, kdy byla realizována řada experimentů s psychedeliky. Na základě těchto východisek byl před 57 lety naplánován a realizován jeden z nejslavnějších a nejkontroverznějších experimentů v historii psychedelického výzkumu, při kterém byl studentům teologie podán psilocybin v univerzitní kapli. Cílem bylo zjistit, zda tato látka – v přírodě se vyskytující zejména v houbách lysohlávkách (lat. psilocybe) – dokáže vyvolat náboženskou zkušenost. Tato hypotéza byla dále podpořena při replikaci této studie za použití moderní metodologie v roce 2002 na Johns Hopkins University. V současnosti je věnována rostoucí pozornost zejména jejich léčebnému potenciálu, ale i jejich působení na další osobnostní charakteristiky a vlivu na sociokulturní kontext.. Přibývá také empirických poznatků naznačujících, že tento terapeutický efekt je důsledkem zejména jejich schopnosti vyvolat spirituální zkušenost. Klinický výzkum se dnes na několika prominentních výzkumných centrech zabývá jejími neurologickými koreláty. Přesto téma těchto látek, spirituality a náboženství dodnes vyvolává mnoho otázek i v odborných kruzích. Web: www.beyondpsychedelics.cz Facebook: Beyond Psychedelics - Česká republika a Beyond Psychedelics. Instagram: @BPsychedelics

Organizer

Store presentation

Should this presentation be stored for 1000 years?

How do we store presentations

Total of 0 viewers voted for saving the presentation to eternal vault which is 0.0%

Sharing

Recommended Videos

Presentations on similar topic, category or speaker