Představení Dairy XL farmy Bandioli, Piubega, Mantova - Itálie

Mai 14, 2020

Sprecher:innen

Organisator

Über Agro Partner

Přinášíme radost na každou farmu. Jsme průkopníci a vizionáři v oblasti stájových technologií a zemědělské techniky. Zaměřujeme se na prodej stájových technologií, pícninářských strojů Lely a traktorů Steyr.

Präsentation speichern

Soll diese Präsentation für 1000 Jahre gespeichert werden?

Wie speichern wir Präsentationen?

Ewigspeicher-Fortschrittswert: 0 = 0.0%

Empfohlene Videos

Präsentationen, deren Thema, Kategorie oder Sprecher:in ähnlich sind