Prezentace Partnerství pro vzdělávání 2030+ a jeho východisek

Nov 3, 2020

Speakers

About

Záznam z konference "Úspěch pro každého žáka 2020 – Společně to zvládneme“ konané 3. 11. 2020 online. Webové stránky konference: https://ucimekvalitne.cz/2020 Prezentace Partnerství pro vzdělávání 2030+ a jeho východisek Český vzdělávací systém je výrazně autonomní a bez intenzivní spolupráce klíčových aktérů nelze očekávat, že se budou zlepšovat výsledky dětí a snižovat nerovnosti. Toho jsou si vědomy i organizace, které se spojily do Partnerství pro vzdělávání 2030+. Jde o sedm významných sítí, které propojují různé organizace ve vzdělávání i mimo ně: Asociace ředitelů ZŠ, Asociace krajských vzdělávacích zařízení, Česká rada dětí a mládeže, Česká odborná společnost pro inkluzivní vzdělávání, Nadační fond Eduzměna, Národní síť Místních akčních skupin a Stálá konference asociací ve vzdělávání (SKAV). Partnerství se přihlásilo ke strategickým cílům připravované Strategie vzdělávací politiky 2030 a zároveň si stanovilo vlastní zahajovací cíle, na nichž budou zapojené organizace spolupracovat: Společně navrhnout, pilotovat a zavést do praxe v ČR: a) Efektivní systém vedení a podpory škol v územích, který bude schopen zlepšovat vzdělávací výsledky dětí a zvyšovat rovné šance ve vzdělávání (střední článek); b) Systém opatření vedoucích ke zdravému fyzickému i psychosociálnímu rozvoji dětí a mladých lidí a uplatnění jejich potenciálu v osobním, profesním a občanském životě (wellbeing – s důrazem na koordinaci podpory pro nejvíce ohrožené děti). Tyto dva cíle ladí i se zaměřením této konference.

Organizer

About SKAV

Stálá konference asociací ve vzdělávání, z. s. Iniciativa Úspěch pro každého žáka

Store presentation

Should this presentation be stored for 1000 years?

How do we store presentations

Total of 0 viewers voted for saving the presentation to eternal vault which is 0.0%

Sharing

Recommended Videos

Presentations on similar topic, category or speaker