Prezentace Partnerství pro vzdělávání 2030+ a jeho východisek

by · Nov 3, 2020 · 139 views ·

SKAV

Záznam z konference "Úspěch pro každého žáka 2020 – Společně to zvládneme“ konané 3. 11. 2020 online. Webové stránky konference: https://ucimekvalitne.cz/2020 Prezentace Partnerství pro vzdělávání 2030+ a jeho východisek Český vzdělávací systém je výrazně autonomní a bez intenzivní spolupráce klíčových aktérů nelze očekávat, že se budou zlepšovat výsledky dětí a snižovat nerovnosti. Toho jsou si vědomy i organizace, které se spojily do Partnerství pro vzdělávání 2030+. Jde o sedm významných sítí, které propojují různé organizace ve vzdělávání i mimo ně: Asociace ředitelů ZŠ, Asociace krajských vzdělávacích zařízení, Česká rada dětí a mládeže, Česká odborná společnost pro inkluzivní vzdělávání, Nadační fond Eduzměna, Národní síť Místních akčních skupin a Stálá konference asociací ve vzdělávání (SKAV). Partnerství se přihlásilo ke strategickým cílům připravované Strategie vzdělávací politiky 2030 a zároveň si stanovilo vlastní zahajovací cíle, na nichž budou zapojené organizace spolupracovat: Společně navrhnout, pilotovat a zavést do praxe v ČR: a) Efektivní systém vedení a podpory škol v územích, který bude schopen zlepšovat vzdělávací výsledky dětí a zvyšovat rovné šance ve vzdělávání (střední článek); b) Systém opatření vedoucích ke zdravému fyzickému i psychosociálnímu rozvoji dětí a mladých lidí a uplatnění jejich potenciálu v osobním, profesním a občanském životě (wellbeing – s důrazem na koordinaci podpory pro nejvíce ohrožené děti). Tyto dva cíle ladí i se zaměřením této konference.