Svět přes obrazovku: Jak digitální revoluce ovlivní internacionalizaci vysokých škol?

Jun 17, 2021

Speakers

About

Jakub Tesař, DZS, vedoucí odboru vysokoškolského vzdělávání Digitální technologie pronikaly do života lidí i institucí už delší dobu. Bylo zřejmé, že dříve či později zasáhne i aktivity související s internacionalizací vysokých škol, ať už se jedná o marketing, mobility nebo management programů. Pandemie koronaviru tento vývoj výrazně urychlila. Jak bude vypadat internacionalizace vysokého školství po této digitální revoluci? Zkraje posledního dne konference, který bude věnován právě digitalizaci mezinárodních aktivit, se pokusíme odhadnout budoucnost.

Organizer

About Dům zahraniční spolupráce

Dům zahraniční spolupráce (DZS) je příspěvková organizace, zřízená Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR. DZS má za sebou více než čtyřicetiletou historii a jeho stěžejní činností je zprostředkovávání programů zaměřených na oblast mezinárodního vzdělávání a propagace českého školství v zahraničí. Další aktivity DZS zahrnují poradenství v oblasti mezinárodního vzdělávání, organizace seminářů a školení, publikování informačních materiálů a propagační činnost. Mezi programy, které DZS administruje, patří Erasmus+, AIA, Aktion ČR-Rakousko, CEEPUS, EHP a Norské Fondy, Study in the Czech Republic a další.

Store presentation

Should this presentation be stored for 1000 years?

How do we store presentations

Total of 0 viewers voted for saving the presentation to eternal vault which is 0.0%

Sharing

Recommended Videos

Presentations on similar topic, category or speaker

Interested in talks like this? Follow Dům zahraniční spolupráce