Příklady dobré praxe virtuální mobility a interuniverzitní spolupráce

Jun 17, 2021

Speakers

About

Lucie Rohlíková, ZČU, Odbor Kvalita, vedoucí Task force pro virtuální mobilitu EADTU (European Association of Distance Teaching Universities) rozlišuje čtyři základní kategorie: Vysoká škola integruje virtuální mobilitu do studijního programu či kurzu. Vysoké školy si vzájemně nabízí distanční kurzy, a studenti si dané předměty zapisují na spolupracující instituci. Několik vysokých škol vytvoří síť, v rámci které mohou studenti absolvovat nabízené distanční předměty. A konečně, vysoké školy pracují na přípravě společného studijního programu, který zahrnuje virtuální mobilitu. Příspěvek představí typy virtuálních mobilit a spolupráce vysokých škol v oblasti distančního vzdělávání a odprezentuje platformu pro MOOC kurzy eduskop.cz.

Organizer

About Dům zahraniční spolupráce

Dům zahraniční spolupráce (DZS) je příspěvková organizace, zřízená Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR. DZS má za sebou více než čtyřicetiletou historii a jeho stěžejní činností je zprostředkovávání programů zaměřených na oblast mezinárodního vzdělávání a propagace českého školství v zahraničí. Další aktivity DZS zahrnují poradenství v oblasti mezinárodního vzdělávání, organizace seminářů a školení, publikování informačních materiálů a propagační činnost. Mezi programy, které DZS administruje, patří Erasmus+, AIA, Aktion ČR-Rakousko, CEEPUS, EHP a Norské Fondy, Study in the Czech Republic a další.

Store presentation

Should this presentation be stored for 1000 years?

How do we store presentations

Total of 0 viewers voted for saving the presentation to eternal vault which is 0.0%

Sharing

Recommended Videos

Presentations on similar topic, category or speaker

Interested in talks like this? Follow Dům zahraniční spolupráce