Příklady dobré praxe virtuální mobility a interuniverzitní spolupráce

by · Jun 17, 2021 · 2 views ·

Dům zahraniční spolupráce

Lucie Rohlíková, ZČU, Odbor Kvalita, vedoucí Task force pro virtuální mobilitu EADTU (European Association of Distance Teaching Universities) rozlišuje čtyři základní kategorie: Vysoká škola integruje virtuální mobilitu do studijního programu či kurzu. Vysoké školy si vzájemně nabízí distanční kurzy, a studenti si dané předměty zapisují na spolupracující instituci. Několik vysokých škol vytvoří síť, v rámci které mohou studenti absolvovat nabízené distanční předměty. A konečně, vysoké školy pracují na přípravě společného studijního programu, který zahrnuje virtuální mobilitu. Příspěvek představí typy virtuálních mobilit a spolupráce vysokých škol v oblasti distančního vzdělávání a odprezentuje platformu pro MOOC kurzy eduskop.cz.