Online komunikace ve virtuálních týmech

by · Jun 17, 2021 · 4 views ·

Dům zahraniční spolupráce

Jana Čepičková, Západočeská univerzta v Plzni, Ústav jazykové přípravy, ředitelka, akademický pracovník Díky komunikativním dovednostem ve virtuálním prostředí, získaným v průběhu osmiměsíčního kurzu, jsme hladce zvládli závěrečný intenzivní týden, který nemohl z důvodu mimořádných opatření po dobu nouzového stavu proběhnout prezenčně a byl převeden do plně virtuální podoby. V současném světě obecně narůstá tato potřeba dovedností potřebných pro efektivní práci a komunikaci ve virtuálním prostředí. Cílem prezentace je sdílet praktické zkušenosti získané během realizace prvního pilotního online kurzu v rámci blended learning mobility studentů čtyř evropských univerzit.