Online komunikace ve virtuálních týmech

Jun 17, 2021

Speakers

About

Jana Čepičková, Západočeská univerzta v Plzni, Ústav jazykové přípravy, ředitelka, akademický pracovník Díky komunikativním dovednostem ve virtuálním prostředí, získaným v průběhu osmiměsíčního kurzu, jsme hladce zvládli závěrečný intenzivní týden, který nemohl z důvodu mimořádných opatření po dobu nouzového stavu proběhnout prezenčně a byl převeden do plně virtuální podoby. V současném světě obecně narůstá tato potřeba dovedností potřebných pro efektivní práci a komunikaci ve virtuálním prostředí. Cílem prezentace je sdílet praktické zkušenosti získané během realizace prvního pilotního online kurzu v rámci blended learning mobility studentů čtyř evropských univerzit.

Organizer

About Dům zahraniční spolupráce

Dům zahraniční spolupráce (DZS) je příspěvková organizace, zřízená Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR. DZS má za sebou více než čtyřicetiletou historii a jeho stěžejní činností je zprostředkovávání programů zaměřených na oblast mezinárodního vzdělávání a propagace českého školství v zahraničí. Další aktivity DZS zahrnují poradenství v oblasti mezinárodního vzdělávání, organizace seminářů a školení, publikování informačních materiálů a propagační činnost. Mezi programy, které DZS administruje, patří Erasmus+, AIA, Aktion ČR-Rakousko, CEEPUS, EHP a Norské Fondy, Study in the Czech Republic a další.

Store presentation

Should this presentation be stored for 1000 years?

How do we store presentations

Total of 0 viewers voted for saving the presentation to eternal vault which is 0.0%

Sharing

Recommended Videos

Presentations on similar topic, category or speaker

Interested in talks like this? Follow Dům zahraniční spolupráce