Příchod z ciziny pro začátečníky - jak je podpořit?

Jun 15, 2021

Speakers

About

Vladimíra Petráková, Czexpats in Science, spolek, spoluzakladatelka Blanka Collis, Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, projektová manažerka Ivana Kulhánová, Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy, odborná asistentka Michal Kolář, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, odborný asistent Monika Čechová, Penn State University, doktorandka Příspěvek vychází ze zkušeností komunity Czexpats a formou interaktivní panelové diskuse seznámí publikum s pohledem vědkyň a vědců, kteří po několikaletých zahraničních zkušenostech přišli na česká vědecká pracoviště. Jak vidí proces internacionalizace na českých pracovištích, jakým praktickým problémům čelí a co by jim pomohlo? Diskuse bude reflektovat průzkum Perspectives of Czech Science z roku 2018. Představí aktivity, jakými organizace Czexpats in Science přispívá k podpoře internacionalizace českého vědeckého prostředí a možnosti pro spolupráce. Uvede příklady dobré praxe ze systémů v zahraničí, které internacionalizaci pomáhají. Publikum se může zapojit vlastními zkušenostmi.

Organizer

About Dům zahraniční spolupráce

Dům zahraniční spolupráce (DZS) je příspěvková organizace, zřízená Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR. DZS má za sebou více než čtyřicetiletou historii a jeho stěžejní činností je zprostředkovávání programů zaměřených na oblast mezinárodního vzdělávání a propagace českého školství v zahraničí. Další aktivity DZS zahrnují poradenství v oblasti mezinárodního vzdělávání, organizace seminářů a školení, publikování informačních materiálů a propagační činnost. Mezi programy, které DZS administruje, patří Erasmus+, AIA, Aktion ČR-Rakousko, CEEPUS, EHP a Norské Fondy, Study in the Czech Republic a další.

Store presentation

Should this presentation be stored for 1000 years?

How do we store presentations

Total of 0 viewers voted for saving the presentation to eternal vault which is 0.0%

Sharing

Recommended Videos

Presentations on similar topic, category or speaker

Interested in talks like this? Follow Dům zahraniční spolupráce