Příchod z ciziny pro začátečníky - jak je podpořit?

Vladimíra Petráková, Czexpats in Science, spolek, spoluzakladatelka Blanka Collis, Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, projektová manažerka Ivana Kulhánová, Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy, odborná asistentka Michal Kolář, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, odborný asistent Monika Čechová, Penn State University, doktorandka Příspěvek vychází ze zkušeností komunity Czexpats a formou interaktivní panelové diskuse seznámí publikum s pohledem vědkyň a vědců, kteří po několikaletých zahraničních zkušenostech přišli na česká vědecká pracoviště. Jak vidí proces internacionalizace na českých pracovištích, jakým praktickým problémům čelí a co by jim pomohlo? Diskuse bude reflektovat průzkum Perspectives of Czech Science z roku 2018. Představí aktivity, jakými organizace Czexpats in Science přispívá k podpoře internacionalizace českého vědeckého prostředí a možnosti pro spolupráce. Uvede příklady dobré praxe ze systémů v zahraničí, které internacionalizaci pomáhají. Publikum se může zapojit vlastními zkušenostmi.