Česká styčná kancelář pro vzdělávání a výzkum v Bruselu (CZELO) a její služby pro vysoké školy

Jun 15, 2021

Speakers

About

Lenka Procházkova , DZS, vedoucí kanceláře CZELO Lenka Tomanová, CZELO, DZS, senior konzultant pro vzdělávání CZELO Denisa Fančová, CZELO, DZS, senior konzultant pro výzkum CZELO Česká styčná kancelář pro vzdělávání a výzkum v Bruselu (CZELO) si klade za cíl vytvořit „support point“ pro všechny, kdo mají zájem o evropské komunitární programy se zaměřením na centralizované aktivity. Kancelář propaguje české výzkumné a vzdělávací prostředí, podporuje české výzkumníky a odborníky při jejich pobytu v Bruselu a předává informace z evropské úrovně na národní. V oblasti výzkumu se kancelář zaměřuje primárně na aktivity v rámci Horizontu Evropa, obstarává tedy monitoring a zastupuje české stakeholdery. V oblasti vzdělávání se kancelář zaměřuje především na centralizované aktivity Erasmus+.

Organizer

About Dům zahraniční spolupráce

Dům zahraniční spolupráce (DZS) je příspěvková organizace, zřízená Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR. DZS má za sebou více než čtyřicetiletou historii a jeho stěžejní činností je zprostředkovávání programů zaměřených na oblast mezinárodního vzdělávání a propagace českého školství v zahraničí. Další aktivity DZS zahrnují poradenství v oblasti mezinárodního vzdělávání, organizace seminářů a školení, publikování informačních materiálů a propagační činnost. Mezi programy, které DZS administruje, patří Erasmus+, AIA, Aktion ČR-Rakousko, CEEPUS, EHP a Norské Fondy, Study in the Czech Republic a další.

Store presentation

Should this presentation be stored for 1000 years?

How do we store presentations

Total of 0 viewers voted for saving the presentation to eternal vault which is 0.0%

Sharing

Recommended Videos

Presentations on similar topic, category or speaker

Interested in talks like this? Follow Dům zahraniční spolupráce