Česká styčná kancelář pro vzdělávání a výzkum v Bruselu (CZELO) a její služby pro vysoké školy

Lenka Procházkova , DZS, vedoucí kanceláře CZELO Lenka Tomanová, CZELO, DZS, senior konzultant pro vzdělávání CZELO Denisa Fančová, CZELO, DZS, senior konzultant pro výzkum CZELO Česká styčná kancelář pro vzdělávání a výzkum v Bruselu (CZELO) si klade za cíl vytvořit „support point“ pro všechny, kdo mají zájem o evropské komunitární programy se zaměřením na centralizované aktivity. Kancelář propaguje české výzkumné a vzdělávací prostředí, podporuje české výzkumníky a odborníky při jejich pobytu v Bruselu a předává informace z evropské úrovně na národní. V oblasti výzkumu se kancelář zaměřuje primárně na aktivity v rámci Horizontu Evropa, obstarává tedy monitoring a zastupuje české stakeholdery. V oblasti vzdělávání se kancelář zaměřuje především na centralizované aktivity Erasmus+.