Nové priority internacionalizace v éře digitalizace

Jun 17, 2021

Speakers

About

Jakub Němec, VŠB - Technická univerzita Ostrava, Oddělení mezinárodních vztahů, referent pro mezinárodní vztahy Zuzana Štrochová, VŠB - Technická univerzita Ostrava, referentka pro mezinárodní vztahy Michaela Vráželová, VŠB - Technická univerzita Ostrava, vedoucí oddělení zahraniční student VŠB-TUO (tbc), VŠB - Technická univerzita Ostrava, student AJ studijního programu Během globální krize způsobené pandemií byly univerzity nuceny přesunout všechny své promo aktivity do online světa. Na VŠB-TUO máme v tomto směru zkušenosti s většinou relevantních světových veletrhů, navštěvujeme však i ty menší, regionální. Do vystoupení zapojíme i zahraniční studenty VŠB-TUO, kteří se podělí svou zkušenost a pohled z druhé strany, ze strany uchazeče o studium. Chceme se sami inspirovat fungováním na jiných univerzitách, proto bude nedílnou součástí celého vystoupení diskuse. Vzhledem k tomu, že hodláme naše aktivity hodláme rozšiřovat, má pro nás zpětná vazba cenu zlata.

Organizer

About Dům zahraniční spolupráce

Dům zahraniční spolupráce (DZS) je příspěvková organizace, zřízená Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR. DZS má za sebou více než čtyřicetiletou historii a jeho stěžejní činností je zprostředkovávání programů zaměřených na oblast mezinárodního vzdělávání a propagace českého školství v zahraničí. Další aktivity DZS zahrnují poradenství v oblasti mezinárodního vzdělávání, organizace seminářů a školení, publikování informačních materiálů a propagační činnost. Mezi programy, které DZS administruje, patří Erasmus+, AIA, Aktion ČR-Rakousko, CEEPUS, EHP a Norské Fondy, Study in the Czech Republic a další.

Store presentation

Should this presentation be stored for 1000 years?

How do we store presentations

Total of 0 viewers voted for saving the presentation to eternal vault which is 0.0%

Sharing

Recommended Videos

Presentations on similar topic, category or speaker

Interested in talks like this? Follow Dům zahraniční spolupráce