Microsites UTB ve Zlíně na podporu internacionalizace

Jun 17, 2021

Speakers

About

Pavel Býček, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Rektorát - Mezinárodní oddělení, vedoucí Mezinárodního oddělení Mezinárodní oddělení UTB ve Zlíně klade v posledních letech velký důraz na moderní a srozumitelnou komunikaci v rámci internacionalizace. Součásti příspěvku budou metody komunikace a ukázka microsites Mezinárodního oddělení UTB ve Zlíně, které slouží k propagaci internacionalizace, náboru zahraničních studentů, propagaci letních škol a podporu výjezdů do zahraničí. Jak UTB umí komunikovat navenek? Žádná teorie, ale maximální praxe!

Organizer

About Dům zahraniční spolupráce

Dům zahraniční spolupráce (DZS) je příspěvková organizace, zřízená Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR. DZS má za sebou více než čtyřicetiletou historii a jeho stěžejní činností je zprostředkovávání programů zaměřených na oblast mezinárodního vzdělávání a propagace českého školství v zahraničí. Další aktivity DZS zahrnují poradenství v oblasti mezinárodního vzdělávání, organizace seminářů a školení, publikování informačních materiálů a propagační činnost. Mezi programy, které DZS administruje, patří Erasmus+, AIA, Aktion ČR-Rakousko, CEEPUS, EHP a Norské Fondy, Study in the Czech Republic a další.

Store presentation

Should this presentation be stored for 1000 years?

How do we store presentations

Total of 0 viewers voted for saving the presentation to eternal vault which is 0.0%

Sharing

Recommended Videos

Presentations on similar topic, category or speaker

Interested in talks like this? Follow Dům zahraniční spolupráce