Microsites UTB ve Zlíně na podporu internacionalizace

by · Jun 17, 2021 · 0 views ·

Dům zahraniční spolupráce

Pavel Býček, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Rektorát - Mezinárodní oddělení, vedoucí Mezinárodního oddělení Mezinárodní oddělení UTB ve Zlíně klade v posledních letech velký důraz na moderní a srozumitelnou komunikaci v rámci internacionalizace. Součásti příspěvku budou metody komunikace a ukázka microsites Mezinárodního oddělení UTB ve Zlíně, které slouží k propagaci internacionalizace, náboru zahraničních studentů, propagaci letních škol a podporu výjezdů do zahraničí. Jak UTB umí komunikovat navenek? Žádná teorie, ale maximální praxe!