Bringing Study Abroad Online at Home: Developing Virtual Partnerships and Exchanges

Jun 17, 2021

Speakers

About

Christopher Medalis, Palacky University Olomouc, Institute for Excellence in Internationalization, Senior International Advisor Paul G. Nixon, The Hague University of Applied Sciences, European strategic partnerships coordinator We will discuss how to overcome challenges in adapting study abroad curricula into virtual exchanges, the importance of roles and collaborations between academics, instructional designers, the teaching and learning centers, etc. We will offer some tips to integrate everyone in transformation in the short-term, training, and long-term visioning. We will offer examples of how you can maintain virtual student exchanges with your Erasmus partners, such as the International Master class developed within the Hague Network.

Organizer

Categories

About Dům zahraniční spolupráce

Dům zahraniční spolupráce (DZS) je příspěvková organizace, zřízená Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR. DZS má za sebou více než čtyřicetiletou historii a jeho stěžejní činností je zprostředkovávání programů zaměřených na oblast mezinárodního vzdělávání a propagace českého školství v zahraničí. Další aktivity DZS zahrnují poradenství v oblasti mezinárodního vzdělávání, organizace seminářů a školení, publikování informačních materiálů a propagační činnost. Mezi programy, které DZS administruje, patří Erasmus+, AIA, Aktion ČR-Rakousko, CEEPUS, EHP a Norské Fondy, Study in the Czech Republic a další.

Store presentation

Should this presentation be stored for 1000 years?

How do we store presentations

Total of 0 viewers voted for saving the presentation to eternal vault which is 0.0%

Sharing

Recommended Videos

Presentations on similar topic, category or speaker

Interested in talks like this? Follow Dům zahraniční spolupráce