Mikrokredity makrónka či makrotrend ve vzdělávání?

Jun 17, 2021

Speakers

About

Jan Beseda, Centrum pro studium vysokého školství, v.v.i., Národní centrum distančního vzdělávání, vedoucí Národního centra distančního vzdělávání V interaktivní prezentaci nahlédneme do světa mikrokreditů. Prozkoumáme je „pod mikroskopem“ i z evropské perspektivy. Podíváme se, jak by mohly podpořit virtuální mobility a uznávání dovedností a kompetencí pro aktivní pracovní i občanský život, stejně jako rozvoj celoživotního vzdělávání na vysokých školách. Zamyslíme se nad otázkami jejich kvality, technického zabezpečení a jejich uznávání. A nakonec snad najdeme i odpověď na otázku v titulku.

Organizer

About Dům zahraniční spolupráce

Dům zahraniční spolupráce (DZS) je příspěvková organizace, zřízená Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR. DZS má za sebou více než čtyřicetiletou historii a jeho stěžejní činností je zprostředkovávání programů zaměřených na oblast mezinárodního vzdělávání a propagace českého školství v zahraničí. Další aktivity DZS zahrnují poradenství v oblasti mezinárodního vzdělávání, organizace seminářů a školení, publikování informačních materiálů a propagační činnost. Mezi programy, které DZS administruje, patří Erasmus+, AIA, Aktion ČR-Rakousko, CEEPUS, EHP a Norské Fondy, Study in the Czech Republic a další.

Store presentation

Should this presentation be stored for 1000 years?

How do we store presentations

Total of 0 viewers voted for saving the presentation to eternal vault which is 0.0%

Sharing

Recommended Videos

Presentations on similar topic, category or speaker

Interested in talks like this? Follow Dům zahraniční spolupráce