Slasti a strasti mezinárodních konsorcií

Jun 15, 2021

Speakers

About

Jan Pavlík, Masarykova univerzita, Centrum zahraniční spolupráce, ředitel Břetislav Dančák, Masarykova univerzita, prorektor Aliance EDUC spojuje šest evropských univerzit z pěti zemí, každou s odlišným přístupem k práci, hierarchii, vzdělávání i administrativě. Workshop se podrobně podívá na naše společné snažení v rámci EDUCu a bude hledat styčné, ale i třecí plochy v našich systémech, z jejichž diverzity dokáže konsorcium těžit. Zmapujte si spolu s námi terén – problémům se tím sice nevyhnete, ale alespoň nebudete překvapeni.

Organizer

About Dům zahraniční spolupráce

Dům zahraniční spolupráce (DZS) je příspěvková organizace, zřízená Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR. DZS má za sebou více než čtyřicetiletou historii a jeho stěžejní činností je zprostředkovávání programů zaměřených na oblast mezinárodního vzdělávání a propagace českého školství v zahraničí. Další aktivity DZS zahrnují poradenství v oblasti mezinárodního vzdělávání, organizace seminářů a školení, publikování informačních materiálů a propagační činnost. Mezi programy, které DZS administruje, patří Erasmus+, AIA, Aktion ČR-Rakousko, CEEPUS, EHP a Norské Fondy, Study in the Czech Republic a další.

Store presentation

Should this presentation be stored for 1000 years?

How do we store presentations

Total of 0 viewers voted for saving the presentation to eternal vault which is 0.0%

Sharing

Recommended Videos

Presentations on similar topic, category or speaker

Interested in talks like this? Follow Dům zahraniční spolupráce