Slasti a strasti mezinárodních konsorcií

Jan Pavlík, Masarykova univerzita, Centrum zahraniční spolupráce, ředitel Břetislav Dančák, Masarykova univerzita, prorektor Aliance EDUC spojuje šest evropských univerzit z pěti zemí, každou s odlišným přístupem k práci, hierarchii, vzdělávání i administrativě. Workshop se podrobně podívá na naše společné snažení v rámci EDUCu a bude hledat styčné, ale i třecí plochy v našich systémech, z jejichž diverzity dokáže konsorcium těžit. Zmapujte si spolu s námi terén – problémům se tím sice nevyhnete, ale alespoň nebudete překvapeni.