Erasmus+ v novém: Mobility studentů a zaměstnanců

Jun 16, 2021

Speakers

About

Terezie Kracíková, DZS, Erasmus+ vysokoškolské vzdělávání Olga Heclová, DZS, Erasmus+ vysokoškolské vzdělávání Anna Řeháková, DZS, Erasmus+ vysokoškolské vzdělávání Jiří Pánek, Univerzita Palackého v Olomouci, Katedra rozvojových a environmentálních studií Programové období Erasmus+ 2021-2027 přináší i nové prvky pro výjezdy vysokoškolských studentů a zaměstnanců v rámci aktivit mobilit KA1. Mezi největší novinky patří například mezinárodní mobility do celého světa nebo kombinovaný intenzivní program. Jaké jsou další možnosti programu? Jak může kombinovaný intenzivní program vypadat? Součástí přednášky bude také sdílení praxe z realizace virtuálních i fyzických aktivit a výhod jejich kombinace.

Organizer

About Dům zahraniční spolupráce

Dům zahraniční spolupráce (DZS) je příspěvková organizace, zřízená Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR. DZS má za sebou více než čtyřicetiletou historii a jeho stěžejní činností je zprostředkovávání programů zaměřených na oblast mezinárodního vzdělávání a propagace českého školství v zahraničí. Další aktivity DZS zahrnují poradenství v oblasti mezinárodního vzdělávání, organizace seminářů a školení, publikování informačních materiálů a propagační činnost. Mezi programy, které DZS administruje, patří Erasmus+, AIA, Aktion ČR-Rakousko, CEEPUS, EHP a Norské Fondy, Study in the Czech Republic a další.

Store presentation

Should this presentation be stored for 1000 years?

How do we store presentations

Total of 0 viewers voted for saving the presentation to eternal vault which is 0.0%

Sharing

Recommended Videos

Presentations on similar topic, category or speaker

Interested in talks like this? Follow Dům zahraniční spolupráce