Fostering international alumni relations through national initiatives

Jun 16, 2021

Speakers

About

Lucie Matějková, DZS, Czech Republic Alumni Jana Dostálová, DAAD IP Prague, odborná referentka Athénaïs Surreau, Institut Français in Prague, head of Campus France in the Czech Republic Štěpán Hron, Ambassador of France Alumni in the Czech Republic Markéta Režová, DAAD alumna This session will present examples of French and German national alumni programmes as a useful tool to leverage connections established through international student communities followed by an introduction of the new Czech Republic Alumni national programme. By sharing the best practice on attraction and use of strategic company partnerships in combination with engaging international student alumni communities, the session will help schools understand why it is good to cooperate on a national level and what is the role of higher education institutions in such programmes.

Organizer

Categories

About Dům zahraniční spolupráce

Dům zahraniční spolupráce (DZS) je příspěvková organizace, zřízená Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR. DZS má za sebou více než čtyřicetiletou historii a jeho stěžejní činností je zprostředkovávání programů zaměřených na oblast mezinárodního vzdělávání a propagace českého školství v zahraničí. Další aktivity DZS zahrnují poradenství v oblasti mezinárodního vzdělávání, organizace seminářů a školení, publikování informačních materiálů a propagační činnost. Mezi programy, které DZS administruje, patří Erasmus+, AIA, Aktion ČR-Rakousko, CEEPUS, EHP a Norské Fondy, Study in the Czech Republic a další.

Store presentation

Should this presentation be stored for 1000 years?

How do we store presentations

Total of 0 viewers voted for saving the presentation to eternal vault which is 0.0%

Sharing

Recommended Videos

Presentations on similar topic, category or speaker

Interested in talks like this? Follow Dům zahraniční spolupráce