The contribution of Erasmus+ to the Green transition

Jun 16, 2021

Speakers

About

Sébastien Thierry, Agence Erasmus+ France / Education & Formation, Directeur adjoint The global situation as regards environmental and climate issues draws dreadful perspectives for the current and coming generations. In order to tackle this challenge and come up with systemic responses, the EU has elaborated a Green Deal with an ambitious roadmap covering all public action sectors. Erasmus+, the European programme for education, youth and sports can, and must, contribute to changing the practices and mentalities to support the green transition needed to overcome the most important challenge for humankind in the coming decades.

Organizer

Categories

About Dům zahraniční spolupráce

Dům zahraniční spolupráce (DZS) je příspěvková organizace, zřízená Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR. DZS má za sebou více než čtyřicetiletou historii a jeho stěžejní činností je zprostředkovávání programů zaměřených na oblast mezinárodního vzdělávání a propagace českého školství v zahraničí. Další aktivity DZS zahrnují poradenství v oblasti mezinárodního vzdělávání, organizace seminářů a školení, publikování informačních materiálů a propagační činnost. Mezi programy, které DZS administruje, patří Erasmus+, AIA, Aktion ČR-Rakousko, CEEPUS, EHP a Norské Fondy, Study in the Czech Republic a další.

Store presentation

Should this presentation be stored for 1000 years?

How do we store presentations

Total of 0 viewers voted for saving the presentation to eternal vault which is 0.0%

Sharing

Recommended Videos

Presentations on similar topic, category or speaker

Interested in talks like this? Follow Dům zahraniční spolupráce