Moderní trendy pro podporu a posílení komunity zahraničních studentů

Jun 16, 2021

Speakers

About

Erika L'ahká, ČVUT v Praze/Czech Technical University in Prague, Rektorát/Rectorate, internationalization project manager Oleg Fetisov, ČVUT v Praze/Czech Technical University in Prague, koordinátor mezinárodních vztahů Vysoké školy otevřené uchazečům o studium ze zahraničí vnímají posílení internacionalismu jako velmi aktuální téma. Zahraniční studenti dnes tvoří velkou komunitou a potřebují kvalitní podporu v oblasti integrace a socializace. Pro vysoké školy je důležité utvářet pro mezinárodní studenty přátelskou atmosféru, pocit bezpečí a spolehnutí, že se jim vždy dostane podpory. Prezentace se věnuje moderním trendům v zajišťování nejlepších podmínek pro podporu a posílení komunity zahraničních studentů. Představí také konkrétní marketingové aktivity a monitoring kvality.

Organizer

About Dům zahraniční spolupráce

Dům zahraniční spolupráce (DZS) je příspěvková organizace, zřízená Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR. DZS má za sebou více než čtyřicetiletou historii a jeho stěžejní činností je zprostředkovávání programů zaměřených na oblast mezinárodního vzdělávání a propagace českého školství v zahraničí. Další aktivity DZS zahrnují poradenství v oblasti mezinárodního vzdělávání, organizace seminářů a školení, publikování informačních materiálů a propagační činnost. Mezi programy, které DZS administruje, patří Erasmus+, AIA, Aktion ČR-Rakousko, CEEPUS, EHP a Norské Fondy, Study in the Czech Republic a další.

Store presentation

Should this presentation be stored for 1000 years?

How do we store presentations

Total of 0 viewers voted for saving the presentation to eternal vault which is 0.0%

Sharing

Recommended Videos

Presentations on similar topic, category or speaker

Interested in talks like this? Follow Dům zahraniční spolupráce