Na počátku bylo EWP: dynamická digitalizace mezinárodních vztahů

Jun 16, 2021

Speakers

About

Lukáš Pospíšil, Česká zemědělská univerzita v Praze, Oddělení mezinárodních vztahů, vedoucí Michaela Menšíková, Mendelova univerzita v Brně, institucionální koordinátorka Erasmus+ Linda Filáčková, Vysoká škola ekonomická, zástupkyně vedoucí Oddělení zahraničních styků Kamila Danihelková, Ostravská univerzita, vedoucí Centra mezinárodní spolupráce Filip Faltejsek, Vysoká škola chemicko technologická, pověřený vedoucí Zahraničního oddělení Jiří Mach, Česká zemědělská univerzita v Praze a Vysoká škola ekonomická v Praze, konzultant pro IT řešení a projektový manažer Digitalizace se stala katalyzátorem změn v oblasti mezinárodních vztahů. K přístupu Evropské komise můžeme mít výhrady, ale v zásadě musíme souhlasit s potřebou revidovat a v některých případech narušit status quo: pokud digitalizovat, tak ideálně komplexně a nevyčleňovat jen úzkou množinu evropských mobilit.

Organizer

About Dům zahraniční spolupráce

Dům zahraniční spolupráce (DZS) je příspěvková organizace, zřízená Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR. DZS má za sebou více než čtyřicetiletou historii a jeho stěžejní činností je zprostředkovávání programů zaměřených na oblast mezinárodního vzdělávání a propagace českého školství v zahraničí. Další aktivity DZS zahrnují poradenství v oblasti mezinárodního vzdělávání, organizace seminářů a školení, publikování informačních materiálů a propagační činnost. Mezi programy, které DZS administruje, patří Erasmus+, AIA, Aktion ČR-Rakousko, CEEPUS, EHP a Norské Fondy, Study in the Czech Republic a další.

Store presentation

Should this presentation be stored for 1000 years?

How do we store presentations

Total of 0 viewers voted for saving the presentation to eternal vault which is 0.0%

Sharing

Recommended Videos

Presentations on similar topic, category or speaker

Interested in talks like this? Follow Dům zahraniční spolupráce