From Neural Networks and Automata to Architecture

Nov 3, 2021

Speakers

About

As an undergraduate at Sydney University, my devotion to pure mathematics was derailed by reading papers on cybernetics, neural networks and automata theory. This fascination with “Brains, Machines, and Mathematics” led to two complementary lines of research: 1. The study of abstract neural networks tied into developing a rapprochement between automata and systems theory that finally led to applications of category theory with Ernie Manes. This research brought me in contact with several colleagues in Prague in the 1960s and 1970s: Karel Čulík, Jiří Bečvář, Jiří Adámek a Věra Trnková. 2. However, this talk will focus on the neural networks in the brain and the higherlevel framework of schema theory. I will briefly present two models: The VISIONS model of visual scene perception, and The TAM-WG model of navigation, without and with the hippocampus. With this I will turn to my current work on When Brains Meet Buildings: A Conversation Between Neuroscience and Architecture (Oxford University Press, 2021) and explain how I have built on these two models to offer new insights on the study of architectural experience and design, linking memory, imagination and navigation with the study of scripts and affordances.

Organizer

Categories

About MATHEMATICAL COLLOQUIUM

THE MATHEMATICAL COLLOQUIUM - Since 1987, Matematicko-fyzikální fakulta, Univerzita Karlova v Praze. Při této příležitosti stručně nastíníme poslání a historii těchto přednášek. První kolokvium se konalo v roce 1987. Základní myšlenkou byla snaha po uskutečnění serie „velkých přednášekÿ, které by byly určeny co nejširší matematické obci. Při frekvenci zhruba jedné až dvou přednášek za semestr byla přednesena tato kolokvia: 121. E. Hrushovski 120. M. Arbib 119. R. Paturi 118. Z. Dvořák 117. M. Abért 116. A. Schrijver 115. - 114. S. Lando 113. Ch. Krattenthaler, E. Viklický 112. M. Noy 111. M. Szegedy 110. U.Feige 109. M. Thorup 108. R. J. Auman 107. V. Svěrák 106. Ch. H. Papadimitriou 105. M. Naor 104. B. Zilber 103. V. Vu 102. J.-B. Lasserre 101. A. Jung 100. J. Nešetřil 99. J. Fox 98. C. Pomerance 97. B. Weiss 96. M. Vardi 95. K. Ono 94. E. Candès 93. H. Helfgott 92. P. van Emde Boas 91. D. Brydges 90. I. Ekeland 89. M. Mendès France 88. D. Gaboriau 87. G. F. Lawler 86. M. Aizenman 85. R. Williams 84. V. V. Vazirani 83. M. Krivelevich 82. B. Bollobás 81. G. L. Cherlin 80. M. L. Balinski 79. T. Luczak 78. V. Guruswami 77. M. Waldschmidt 76. B. Sudakov 75. M. V. Sapir 74. B. Szegedy 73. R. Graham 72. A. Odlyzko 71. R. McKenzie 70. S. Solecki 69. J. L. Vázquez 68. V. Rödl 67. A. Wigderson 66. J. Friedlander 65. V. Bergelson 64. A. Louveau 63. B. Reed 62. H. Iwaniec 61. D. Foata 60. M. Fiedler 59. E. Szemerédi 58. G. Kalai 57. N. Linial 56. K. Schmidt 55. M. Simonovits 54. B. Green 53. E. Friedgut 52. M. Emmer 51. M. Aschbacher 50. A. M. Vershik 49. K. Ball 48. Ch. Praeger 47. X. G. Viennot 46. T. A. Slaman 45. B. Eckmann 44. E. Specker 43. M. Sharir 42. M. Waterman 41. H. S. Wilf 40. R. E. Burkard 39. M. Grötschel 38. V. T. Sós 37. C. Berge 36. A. Pełczyński 35. G. Pisier 34. L. H. Kauffman 33. B. Banaschewski 32. J. Chayes 31. V. Strassen 30. J. Nekovář 29. D. Preiss 28. B. Mandelbrot 27. M. Laczkovich 26. P. L. Cameron 25. A. Schnitzel 24. J. Lindenstrauss 23. J. Spencer 22. V. Klee 21. N. Alon 20. A. Borel 19. C. Thomassen 18. J. J. Kohn 17. S. Todorčevič 16. K. Mehlhorn 15. S. Cook 14. H. Fürstenberg 13. J. G. Thompson 12. D. J. A. Welsh 11. G. Choquet 10. V. G. Kac 9. J. Seidel 8. B. Korte 7. V. Chvátal 6. H. Bauer 5. F. Hirzebruch 4. A. Ambrosetti 3. R. Tijdeman 2. P. Erdös 1. L. Lovász Témata přednášek zahrnovala většinu matematických oborů od matematické analýzy a aplikované matematiky přes algebru, až po teoretickou informatiku a diskrétní matematiku. Podle mínění mnoha zúčastněných měly některé přednášky mimořádnou úroveň. KAM, ITI a IUUK jsou otevřeny individuálním návrhům na kandidáty pro budoucí kolokvia. Jak vidno z dosavadní historie, základním kritériem je úroveň přednášejícího.

Store presentation

Should this presentation be stored for 1000 years?

How do we store presentations

Total of 0 viewers voted for saving the presentation to eternal vault which is 0.0%

Sharing

Recommended Videos

Presentations on similar topic, category or speaker

Interested in talks like this? Follow MATHEMATICAL COLLOQUIUM