Mediální (ne)gramotnost

4. prosinec 2021

Řečníci

O prezentaci

Mediální gramotnost je klíčovým nástrojem k budování odolnosti proti dezinformacím, podporuje rozvoj kritického myšlení a schopnost činit odpovědná rozhodnutí. V současné době máme přístup k mnohem většímu množství informací než kdykoliv dříve. Je to výhoda nebo nevýhoda, že jsou informace dostupné? Umíme se v nich orientovat? Umíme informace vyhledávat, třídit, ověřovat, vyhodnocovat? Přemýšlíme nad nimi a jsme natolik zodpovědní, že dále šíříme jen ty, které jsou ověřené? Naučme sebe i žáky analyzovat informace, orientovat se v reklamě, bezpečněji užívat sociální sítě a internet a respektujme pravidla netikety. Miroslava Filipi Miroslava Filipi je učitelkou s aprobací anglický jazyk pro základní, střední a vyšší odborné školy a pro ekonomické předměty na středních školách. Dříve působila na gymnáziu a odborných školách, nyní učí angličtinu a výtvarnou výchovu na 1. a 2. stupni Základní školy Moravany. Má zkušenosti s výukou mediální výchovy i s vedením školního časopisu. Spolu se svými žáky vytváří již 13 let mezinárodní projekty a je ambasadorkou aktivity eTwinning. Zita Havranová Zita Havranová je učitelkou všeobecně vzdělávacích předmětů pro 2. stupeň základní školy a pro střední školy s aprobací německý jazyk, biologie a tělesná výchova. Učí na Střední škole technické v Přerově. Je zkušenou realizátorkou projektů mezinárodní on-line spolupráce škol a dlouholetou ambasadorkou aktivity eTwinning v České republice.

Organizátor

O organizátorovi (Dům zahraniční spolupráce)

Dům zahraniční spolupráce (DZS) je příspěvková organizace, zřízená Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR. DZS má za sebou více než čtyřicetiletou historii a jeho stěžejní činností je zprostředkovávání programů zaměřených na oblast mezinárodního vzdělávání a propagace českého školství v zahraničí. Další aktivity DZS zahrnují poradenství v oblasti mezinárodního vzdělávání, organizace seminářů a školení, publikování informačních materiálů a propagační činnost. Mezi programy, které DZS administruje, patří Erasmus+, AIA, Aktion ČR-Rakousko, CEEPUS, EHP a Norské Fondy, Study in the Czech Republic a další.

Uložení prezentace

Měla by být tato prezentace uložena po dobu 1000 let?

Jak ukládáme prezentace

Pro uložení prezentace do věčného trezoru hlasovalo 0 diváků, což je 0.0 %

Sdílení

Doporučená videa

Prezentace na podobné téma, kategorii nebo přednášejícího