Nanostruktury v elektronice – současné technologie a simulační nástroje

Feb 24, 2022

Speakers

About

doc. RNDr. Jan Voves, CSc. (FEL, ČVUT v Praze) Jak vytvořit nanometrové struktury pro současnou a budoucí elektroniku? Jaké mají tyto struktury vlastnosti a je možné jejich chování nasimulovat na počítači? Dozvíte se, co z toho zvládneme v nově vybudované studentské výzkumné laboratoři Nanolab na katedře mikroelektroniky FEL ČVUT.

Organizer

About Fyzikální čtvrtky

volný cyklus přednášek a seminářů, které pořádá katedra fyziky FEL-ČVUT pro studenty, jejich učitele a odborné pracovníky i širší veřejnost

Store presentation

Should this presentation be stored for 1000 years?

How do we store presentations

Total of 0 viewers voted for saving the presentation to eternal vault which is 0.0%

Sharing

Recommended Videos

Presentations on similar topic, category or speaker