Vývojové trendy v moderní teleterapii

Nov 18, 2021

Speakers

About

Mgr. David Zoul (Centrum výzkumu Řež) Již jeden měsíc po objevu paprsků X W. C. Roentgenem použil E. H. Gurbée dne 29. 1. 1886 záření X při pokusu o léčbu rakoviny prsu. První skutečné vyléčení rakoviny bylo dosaženo v roce 1903 kontaktní aplikací radia objeveného o 5 let dříne Marií Curie-Sklodowskou. Od té doby až po dnešek prodělala léčba ionizujícím zářením překotný vývoj. Některé její způsoby byly zcela opuštěny, jiné nahrazeny modernějšími metodami, další patří dosud k jedněm z nejúčinnějších zbraní v léčbě zhoubných nádorů. V této přednášce si přiblížíme moderní metody teleterapie, což je část radioterapie, při níž se zdroj ionizujícího záření nalézá vně ozařované tkáně a v definované vzdálenosti od povrchu těla pacienta. Po krátkém historickém úvodu se seznámíme se současnými metodami fotonové a elektronové terapie. Poté obrátíme naši pozornost k hadronové terapii, která v posledních desetiletích prodělala bouřlivý vývoj a v současnosti představuje nejpokročilejší teleterapeutickou ozařovací metodu. Vedle radioterapie nabitými hadrony se budeme krátce věnovat rovněž současným možnostem neutronové radioterapie. V závěru se dotkneme nejnovějších vývojových trendů, jaké představuje FLASH terapie a terapie submilimetrovými svazky. Metody, které se aktuálně nacházejí spíše ještě v experimentální fázi, nicméně klinické studie na lidských pacientech již probíhají.

Organizer

About Fyzikální čtvrtky

volný cyklus přednášek a seminářů, které pořádá katedra fyziky FEL-ČVUT pro studenty, jejich učitele a odborné pracovníky i širší veřejnost

Store presentation

Should this presentation be stored for 1000 years?

How do we store presentations

Total of 0 viewers voted for saving the presentation to eternal vault which is 0.0%

Sharing

Recommended Videos

Presentations on similar topic, category or speaker