Radiačně chemická syntéza nanomateriálů

Apr 7, 2022

Speakers

About

doc. Ing. Václav Čuba, Ph.D. (FJFI, ČVUT v Praze) Jaké nástroje a postupy máme k výrobě nanomateriálů pomocí radiačně chemických metod? Jsou tyto metody použitelné i v průmyslovém měřítku? Co je to radiolýza a jaké jsou mechanismy vzniku nanostruktur v poli záření? Dozvíme se, jak připravit nanočástice a koloidy v kapalném prostředí pomocí svazků částic o vysoké energii.

Organizer

About Fyzikální čtvrtky

volný cyklus přednášek a seminářů, které pořádá katedra fyziky FEL-ČVUT pro studenty, jejich učitele a odborné pracovníky i širší veřejnost

Store presentation

Should this presentation be stored for 1000 years?

How do we store presentations

Total of 0 viewers voted for saving the presentation to eternal vault which is 0.0%

Sharing

Recommended Videos

Presentations on similar topic, category or speaker

Interested in talks like this? Follow Fyzikální čtvrtky