5. Gender-based violence and epistemic injustices

Nov 24, 2022

Speakers

About

Moderator: Zdeněk Sloboda, Palacký University Olomouc Barbara Biglia, Universitat Rovira i Virgili, ES Eva Janebová, Palacký University Olomouc, CZ Moira Pérez, Hannover Institute for Philosophical Research, DE

Organizer

Categories

About Národní kontaktní centrum

NKC - gender a věda je projekt Sociologického ústavu AV ČR, jehož cílem je přispívat k rozvoji debat o genderové rovnosti ve vědě a vzdělávání. Projekt má za cíl přispívat k rozvoji debat o genderové rovnosti ve vědě a vzdělávání na úrovni státní správy, výzkumných institucí, univerzit, v rámci výzkumné komunity i v médiích, a tím působit na zavádění institucionálních změn ve výzkumných organizacích a nepřímo na zlepšení postavení žen a mladých lidí ve vědě.

Store presentation

Should this presentation be stored for 1000 years?

How do we store presentations

Total of 0 viewers voted for saving the presentation to eternal vault which is 0.0%

Sharing

Recommended Videos

Presentations on similar topic, category or speaker