AVČR

Akademie věd České republiky je organizační složka státu sdružující vědecké ústavy v České republice zabývající se převážně základním výzkumem.