bezobalu.org

Bezobalu je nezisková organizace, která v Česku usiluje o lokalizaci a šíření dobré praxe ze zahraničí – konceptu tzv. Zero Waste obchodů prodávajích zboží na váhu do znovupoužitelných obalů.

  • Zhlédnutí 45 901
  • Prezentací 8
  • Odběratelů 31