Biologické Čtvrtky

V roce 1988 vznikla myšlenka zorganizovat na Přírodovědecké fakultě University Karlovy cyklus přednášek zabývajících se alternativními přístupy k biologické problematice a zvláště pak k problematice biologické evoluce. Už první přednášky tohoto cyklu se setkaly s obrovským ohlasem. Tento cyklus proto pokračoval i v následujících letech a pokračuje dodnes. Přestože dnes už diskuse nejsou tak bouřlivé, jako v době revolučního přelomu osmdesátých a devadesátých let, přednášky stále poutají pozornost mimořádného množství studentů, pedagogů Přírodovědecké fakulty, ale i badatelů z jiných institucí i jiných vědeckých oborů - bez nadsázky lze říci, že jde o nejnavštěvovanější nepovinnou akci konající se na Přírodovědecké fakultě. Důvodem je snad kromě možnosti utříbení vlastních názorů v otevřených, vskutku svobodných a často velmi rozsáhlých diskusí i výběr samotných témat, která se netýkají jen evoluce a teoretické biologie, ale často sahají až za hranice biologie. Nechybí ovšem ani relativně úzce specializované přednášky detailně rozebírající aktuální biologická témata. Určeno všem zájemcům o evoluci, obecnější biologickou problematiku a o méně tradiční přístupy k této problematice. Přednášky tradičně začínají každý semestrální čtvrtek v 17:15 na přírodovědecké fakultě UK v posluchárně "Fotochemie" v přízemí. Součástí každé přednášky je diskuse a posléze společné posezení v hospodě. David Storch, Jaroslav Flegr, Anton Markoš, Ivan Horáček, Daniel Frynta, Zuzana Storchová.