Česká inovace

Popoženeme Česko do světové inovační ligy. Jsme Česká inovace neboli ČIN - skupina lidí s přesvědčením, že inovace jsou cestou k lepšímu životu v Česku. Našimi aktivitami, tedy konkrétními ČINy, přispíváme k budování prostředí, které podporuje a inspiruje vznik inovací tak, aby se staly přirozenou součástí našeho života. Zároveň naší ČINností inovátory spojujeme. Vytváříme komunitu ČINovátorů a ekosystém partnerů pro výměnu zkušeností, vzájemnou inspiraci, hledání nových nápadů a talentů s cílem násobit a šířit vlnu inovační inspirace. Jsme nezisková organizace, která spolupracuje, spojuje síly, prostě pomáhá. Iniciujeme inovační trendy ve všech oblastech lidské činnosti. Aktivujeme potenciální inovátory zvyšováním inovační gramotnosti, propojováním lidí, firem a nekomerčních subjektů, a v neposlední řadě též inspirací a zviditelňováním inovačních příkladů. Vytváříme, sdružujeme, informujeme, pomáháme a zvyšujeme obecné povědomí o inovacích. Zkrátka ČINovujeme pro lepší Česko!

      Festival Česká inovace 2016