Dobrá psí škola

Dobrá Psí Škola je síť psích center. Tato samostatná centra poskytují služby pro majitele a jejich psy na nejvyšší úrovni. Hlavní službou je pomoc majitelům s výchovou, výcvikem a péči o jejich psy tak, aby zvyšovali týmovou spolupráci až na úroveň harmonického týmu člověka a psa. Dobrá Psí Škola využívá výhradně pozitivní metody výcviku a pracuje bez použití donucovacích prostředků za pomocí zkvalitňování vztahu člověka a psa, zlepšování vzájemné komunikace a vzájemného respektu. Konkrétní služby jsou například výcvikové a výchovné kurzy, kurzy psích sportů, psí školka, organizace vzdělávacích seminářů, práci s problémovými psy a jejich majiteli a další podobné služby. Zajišťují také prodej zboží a dle možností služby psího hotelu.

  • Views 1,778
  • Presentations 4
  • Followers 206